Grond- en cultuurtechnisch

Binnen onze historie zijn grond- en cultuurtechnische werken een vanzelfsprekendheid. Uitgraven van nieuwbouwprojecten, woningen, stallen en bedrijfsgebouwen behoord al jaren tot één van onze kernactiviteiten. Voor het vrijkomende zand hebben wij direct of indirect via onze grondbank een passende stemming.

Als retourvracht leveren we het ophoogzand/vulzand voor uw project. Middels uitvlakken, egaliseren en verdichten maken we uw project af. Wij verzorgen het onderhoud van bermen, sloten en openbaar groen. In de winterperiode staan wij voor u klaar om uw terrein sneeuwvrij te houden en de gladheid te bestrijden.

Neem contact op

Grond- en cultuurtechnisch