De specialist in grond, overslag en sloopwerken in de regio

Een nieuw bedrijf met vertrouwde en bekende roots. Onze werkwijze is gericht op een maatschappelijke verantwoorde en duurzame aanpak.

  • Tot waarde brengen van vrijkomende sloopproducten.
  • Recycling van (steen)puin tot bouwstoffen.
  • Op juiste wijze inzetten van vrijkomende gronden & grondstromen tot nuttige en verantwoorde toepassingen.
  • Daar waar dat passend is, Inzetten van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Uiteraard blijven we ons, voor u vertrouwde, dienstenpakket aanbieden.

  • Uitgraven van woningen, stallen, bouwputten.
  • Innemen puin, hout en grond en verwerken tot waardevolle bouwstoffen.
  • Ontvangen en leveren van diverse soorten grond en zand.
  • Aanvullen, egaliseren, uitvlakken.
  • Cultuurtechnische werken, sloten vegen, bermen maaien, aanleg natuurelementen.
  • Regiewerk / verhuur van grondverzetmachines.
De specialist in grond, overslag en sloopwerken in de regio

Ons team

Onze dienstverlening is teamwork. Samenwerken met U als klant en ons team is de basis voor succes. Ons team heeft ruime ervaring met de uitvoering van de gewenste werkzaamheden. Vakmensen, ieder op zijn eigen werkgebied.

image
Dirk-Jan
Directeur
image
Ingrid
Directeur
foto